ZYSKIWAĆ


1. zarabiać,
2. korzystać,
3. osiągać, dostawać, zdobywać,
4. zjednywać, pozyskiwać

Co to za choroba