ZWROT


1. obrót, skręt,
2. zmiana, odmiana, przełom,
3. zwrócenie, oddanie, spłata,
4. powiedzenie, frazes, idiom

Co to za choroba