ZWOŁYWAĆ


1. wzywać, przywoływać, gromadzić, skupiać,
2. ogłaszać (np. zebranie)

Co to za choroba