ZWIĘKSZAĆ


powiększać, zwielokrotniać, pomnażać, potęgować

Co to za choroba