ZWIĄZYWAĆ


1. wiązać, zawiązywać,
2. łączyć, zbierać,
3. jednoczyć, zespalać, konsolidować,
4. krępować, pętać

Co to za choroba