ZWIĄZEK


1. powiązanie, łączność, spójność,
2. więź,
3. jedność, solidarność,
4. organizacja, stowarzyszenie, wspólnota, towarzystwo

Co to za choroba