1. powiększać się, zwiększać się,
2. rozpowszechniać się, upowszechniać się, rozprzestrzeniać się